2 kyu – brązowy pas

Brązowy Pas
Brązowy Pas

I – KATA

Jion

II – KIHON

1.(ZE)->Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
(P)
2.(ZE)->J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)(T)
3.(ZE)->C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI)
(P)
4.(KI)->C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)
(T)
5.(ZE)->C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)(P)
6.(O)(ZE)->Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri
(P)
7.(O)(ZE)->Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri
(P)
8.(KI)->XJ.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
9.(KI)->XJ.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
10.(O)(ZE)->C.-Ushirogeri ->(ZE)(P)
11.(O)(ZE)->C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
12.(O)(ZE)->C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
13.(W)(ZE)->J.-Maegeri – w przód
J.-Yoko Kekomi – w bok >(ZE)
(M)

 

III – TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

IV – TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

V – TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.

VI – KUMITE

a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)

b) Jiyu Kumite – 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF

VII – UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

VIII – OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

Objaśnienia symboli i ruchów

Scroll to Top