4 kyu – niebieski pas

Niebieski Pas
Niebieski Pas

I – KATA

Heian Godan

II – KIHON

1.(ZE)->Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
(P)
2.(ZE)->J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)(T)
3.(ZE)->C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI)
(P)
4.(ZE)->C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)(P)
5.(KI)->C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)
(T)
6.(ZE)->Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1
(P)
7.(O)(ZE)->C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1
(P)
8.(KI)->XJ.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
9.(KI)->XC.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
10.(O)(ZE)->C.-Ushirogeri ->(ZE)(P)
11.(O)(ZE)->C.-Maegeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)

 

III – KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)

IV – UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH KLUBOWYCH (potwierdzony w paszporcie PZKT)

V – OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

Objaśnienia symboli i ruchów

Scroll to Top