6 kyu – zielony pas

Zielony Pas
Zielony Pas

I – KATA
Heian Sandan (Nr 3)

II – KIHON

1.(ZE)->Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
(P)
2.(ZE)->J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)(T)
3.(ZE)->C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI)(P)
4.(ZE)->C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE)(P)
5.(KI)->C.-Shutouke (KO), C.-Nukite (ZE)(T)
6.(PW)->Kizami Zuki, Gyakuzuki(PWP)
7.(ZE)->Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1
(P)
8.(O)(ZE)->C.-Mawashigeri ->(ZE)(P)
9.(KI)->XJ.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
10.(KI)->XC.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
11.(ZE)->C.-Maegeri, J.-Oizuki (ZE)(P)

 

II – KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2
Mawashigeri: J.x2

IV – OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

Objaśnienia symboli i ruchów

Scroll to Top