Wymagania egzaminacyjne

9 KYU


I – Znajomość znaczenia następujących nazw i słów:

 1. karate tradycyjne
 2. karateka
 3. sensei
 4. oss!
 5. karatega

II – ETYKIETA

 1. ukłon (rei) w pozycji stojącej
 2. ukłon (rei) w pozycji siedzącej
 3. zachowanie się na sali treningowej (dojo):
 • wejście na dojo, wyjście z dojo
 • jak wejść na dojo w przypadku spóźnienia
 • sposoby zwracania się do instruktora (sensei)
 • sposób wiązania pasa (obi)
 • sposób składania i dbania o karategę (strój treningowy)

III – KIHON (technika)

1.(HD) ->10xC.-Chokuzuki (HD)(M)
2.(KI) ->10xC.-Chokuzuki (KI)(M)
3.(HsD) ->10xC.-Maegeri (HsD)(M)
4.(ZE) ->10xG.-Gedanbarai (ZE)(M)

IV – OKRES TRENINGU
1,5 miesiąca (udział w min.12 treningach)

V – Objaśnienia symboli pozycji:
(HD) – Heiko-dachi
(KI) – Kiba-dachi
(HsD) – Heisoku-dachi
(ZE) – Zenkutsu-dach
(M) – W miejscu

Scroll to Top